Opłaty

Numer konta

Wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie dokonujemy na jedno konto:
14 1020 4391 0000 6402 0187 6358

Prosimy o dokonywanie wpłat tylko za bieżący miesiąc (przelew wykonany od pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca).
Należność należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia w danym miesiącu

Tytuł płatności

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W INTERNACIE ZA MIESIĄC (nazwa miesiąca) oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Opłaty za wrzesień

  • Zakwaterowanie: 50 zł
  • Wyżywienie: 21 dni x 15 zł = 315 zł
  • Łączna kwota do zapłaty: 365 zł

Nadpłata

W przypadku nadpłaty wynikającej ze zgłoszonej uprzednio nieobecności (1 dzień wcześniej do godz. 15.00) w danym miesiącu, kwota zostanie pomniejszona od wpłaty w miesiącu następnym.

        Przykład:
        W miesiącu wrześniu zgłoszono 3-dniową nieobecność ucznia.
        3 dni x 15 zł = 45 zł (kwota nadpłaty),
        zatem w miesiącu październiku należność za wyżywienie pomniejszamy o 45 zł.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących płatności przelewem, przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z Panią Lucyną Wasiutą - tel. (17) 748 29 13 w godzinach 7:00-15:00.