REKRUTACJA

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją do internatu są zebrane w zakładce Dokumenty w folderze Rekrutacja

KWATEROWANIE DO INTERNATU - WAŻNE !!!

opublikowane: 27 sie 2020, 12:14 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 27 sie 2020, 12:18 ]


       Po wakacyjnej przerwie zapraszamy wszystkich do naszego internatu.

Jednocześnie zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony, gdyż w najbliższych dniach mogą być publikowane kolejne istotne informacje dotyczące spraw organizacyjnych.

1. Kwaterowanie do internatu odbędzie się 1.09.2020 r. (wtorek) od godziny 6.00. 

2. Ze względów epidemiologicznych przy kwaterowaniu należy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa (osoby nowoprzyjęte proszone są o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość). 

3. Formalności kwaterunkowe będą odbywać się przy głównym wejściu do internatu. 
Do budynku może wejść jedynie wychowanek/wychowanka. 

4. W dniu kwaterowania internat nie zapewnia wyżywienia. 

5. Do internatu zakwaterowane mogą zostać jedynie osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz niewykazujące żadnych innych objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. 

6. W przypadku, gdy ktoś cierpi na alergię mogącą dawać podobne objawy, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 

7. Prosimy o przywiezienie do internatu jedynie rzeczy osobistych i niezbędnych. 

8. Prosimy również o wydrukowanie, uzupełnienie, podpisanie i przywiezienie ze sobą dokumentów wskazanych w poprzednim komunikacie.

WAŻNA INFORMACJA !!!

opublikowane: 24 sie 2020, 10:38 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 24 sie 2020, 10:38 ]


Osoby, które potwierdziły zamieszkanie w Internacie IV LO w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021 proszone są o posiadanie w chwili zakwaterowania wypełnionych dokumentów znajdujących się w załączniku 
(oświadczenie rodzica i zgłoszenie na obiady).

OGŁOSZENIE !

opublikowane: 24 sie 2020, 10:27 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 24 sie 2020, 10:39 ]Informujemy, że w związku z reżimem sanitarnym, w roku szkolnym 2020/2021 Internat IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie zapewnia swoim wychowankom poduszki, kołdry, koce oraz pościel. 

UWAGA !!!

opublikowane: 20 sie 2020, 05:57 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 14 wrz 2020, 02:11 ]


Decyzję o zamieszkaniu w Internacie IV LO należy potwierdzić osobiście 
(Internat IV LO w Rzeszowie, ul. Akademicka 1) lub dzwoniąc pod numery telefonów: 

17 865 33 20

17 865 34 77

w dniu 24 sierpnia 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00. 

UWAGA !!!

opublikowane: 20 sie 2020, 05:42 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 20 sie 2020, 05:48 ]


Lista uczniów przyjętych do Internatu IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021 będzie wywieszona 
21 sierpnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

Składanie podań

opublikowane: 11 cze 2020, 22:41 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 19 cze 2020, 13:40 przez Olga Filipek ]

SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że składanie podania do internatu przez kandydatów do klas pierwszych będzie możliwe w terminie od 15.06.2020 do 18.08.2020 do godz.15.00 (podanie do internatu do pobrania w ZAŁĄCZNIKU poniżej tekstu).

Wypełniony dokument należy:


- wysłać na adres: internat@lo4.resman.pl

                   lub

- wysłać w kopercie na adres:

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 82

35-036 Rzeszów Termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 19.08.2020 – 20.08.2020.

Termin podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21.08.2020 - 25.08.2020. Listy kandydatów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Informacje w tej sprawie będzie można także uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

17/ 748 29 13 - szkoła

17/ 865 33 20 - internat

602 760 387 - internat

 

Terminy

opublikowane: 6 maj 2020, 02:48 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 19 cze 2020, 13:40 przez Olga Filipek ]


Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do Internatu IV LO w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów klas pierwszych przeprowadzone zostanie w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dokumenty

opublikowane: 2 maj 2020, 08:54 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 19 cze 2020, 13:43 przez Olga Filipek ]

Dokumenty dla uczniów ubiegających się o miejsce w internacie:

- dla mieszkających w roku szkolnym 2019/2020 do pobrania: „Deklaracja kontynuowania mieszkania w internacie”
- dla uczniów IV LO mieszkających w innych internatach w roku szkolnym 2019/2020 do pobrania: „Podanie o przyjęcie do internatu”


Termin składania dokumentów: do 31.05.2020 zgodnie z Regulaminem rekrutacji. (Regulamin w zakładce MENU: REKRUTACJA)

1-8 of 8

ĉ
Małgorzata Lewicka-Kyc,
6 maj 2020, 02:14